1. <sup><i><tfoot><sub><button></button><bdo><div></div></bdo></sub></tfoot><bdo></bdo></i></sup><acronym><ins><acronym></acronym></ins></acronym>

       <bdo></bdo>

              1. 必赢国际官网
                公告

                     为进一步适应公司战略发展需要,经上海市工商局核准,“上海微电子装备有限公司”正式更名为“上海微电子装备(集团)股份有限公司”。

                      特此公告!

                 

                                                                           上海微电子装备(集团)股份有限公司

                                                                                            二零一七年二月

                返回列表>>