1. <sup><i><tfoot><sub><button></button><bdo><div></div></bdo></sub></tfoot><bdo></bdo></i></sup><acronym><ins><acronym></acronym></ins></acronym>

       <bdo></bdo>

              1. 必赢国际官网
                我司发明专利被授予第十三届中国专利优秀奖

                      近日,我司发明专利“一种投影物镜光学系统”(200610027264.1)被国家知识产权局授予第十三届中国专利优秀奖。

                返回列表>>